ÐÑÐµÐ»Ñ Karawan Beach & Resort ÑаÑположен Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð»ÐµÐºÑ Ð¾Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð³Ð¾ÑодÑÐºÐ¸Ñ Ð´Ð¾ÑÑопÑимеÑаÑелÑноÑÑей. РнепоÑÑедÑÑвенной близоÑÑи наÑодиÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñй Ñайон Ñ ÐºÐ°Ñе, ÑеÑÑоÑанами, магазинами и киноÑеаÑÑами.